Anexa pentru turiști Dominic Boutique

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Dominic Boutique, avand  locatii in satul Cloasterf , comuna Saschiz si  in  Mun. Sighisoara, ambele localitati apartinatoare judetului Mures , www.dominicboutique.ro /Facebook Dominic Boutique Transylvania  / Instagram dominicboutiquetransylvania, email calinnoru@gmail.com, tel +40722291234 este administrat de SC Norris PS SRL, Str Popa Savu nr 3, Ap 2, sector 1, Bucuresti, CUI RO1561834 , J40/13968/1992, administrator Calin Noru Stamatoiu , tel +40722291234 , calinnoru@gmail.com  și desfășoară activități turistice de cazare.

Pentru Dominic Boutique este foarte importantă protecția datelor cu caracter personal puse la dispoziția noastră prin comunicare directă, pe cale electronică de către orice persoană fizică interesată în a beneficia de serviciile societății (client/potențial client, vizitator) sau de colaboratorii noștri.

La datele cu caracter personal ale persoanelor vizate are acces doar personalul autorizat și doar pentru acțiunile necesare. Punem preț pe respectul acordat clienților, vieții private, confidențialității informațiilor, demnității și respectarea drepturilor acestora ca persoane vizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

​​

Prin intermediul acestei Note vrem să ne asigurăm că aveți acces la o informare adecvată cu privire la colectarea și procesarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv a acelor informații asupra cărora avem obligația să vă informăm.

Dominic Boutique colectează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace manuale și automatizate, în scopul procesării înregistrării clienților, a solicitărilor acestora și a îndeplinirii următoarelor servicii și activități:

 1. Activități curente specifice serviciilor oferite:
 • executarea cererilor de rezervare, prin sistemele de rezervare online sau offline: telefon, email, recepție, website, platforme de rezervări etc;
 • oferirea și prestarea de servicii de cazare, alimentație publică și de agrement
 • procesarea comenzilor și a contractelor, informarea asupra stării comenzilor și serviciilor oferite;
 • cazare și efectuarea formalităților de plată;
 • facturarea serviciilor de cazare și a altor servicii conexe, întocmirea situațiilor contabile și a declarațiilor fiscale;
 • decontarea de către unitățile contractante a voucherelor de vacanță ;
 • realizarea de informări, rapoarte de gestiune pentru procesare internă în scopul gestionării activității curente, în scopul urmăririi și monitorizării cazărilor/vânzărilor;
 • realizarea de rapoarte/analize obligatorii cerute de I.N.S. (realizarea evidenței statistice cu privire la numărul de turiști, a capacității de cazare și alți indicatori specifici serviciilor de cazare);
 • asigurarea securității și integrității bunurilor și valorilor turiștilor și ale operatorului;
 • soluționare cereri, întrebări, reclamații ale clienților;
 • alte activități conexe, conform obiectului de activitate.
 • pentru demersuri antecontractuale sau executarea unui contract (furnizarea serviciilor hoteliere, comunicarea cu clienții în legătură cu orice solicitare sau aspect relevant legat de relația comercială, etc) ,
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale operatorului (obligațiile noastre ca furnizor de servicii de turism, întocmirea și înregistrarea fișei de anunțare a sosirii și plecării, înregistrarea în programul de gestiune hotelieră, emiterea facturilor de cazare și a altor servicii conexe, înregistrarea contabilă, gestiunea financiară, arhivare, asigurarea securității și integrității bunurilor și valorilor turiștilor și a patrimoniului operatorului, etc), precum și pentru îndeplinirea interesului legitim urmărit de operator (interesul legitim de a furniza serviciile din domeniul de activitate al societății, gestionarea relației cu publicul/clienții) .
 1. Comentarii în mediul online

Când vizitatorii lasă comentarii pe canalele noastre de comunicare (website, site-uri de socializare etc), colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

 1. Cookie-uri

Orice comentariu lăsat pe canalele noastre de comunicare, are opțiunea de salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul dvs., astfel nu mai trebuie să le completați din nou la un comentariu ulterior. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an.

 1. Web Analytics

Mai multe informații despre aceste cookie-uri Google Analytics (ce fel de informații înregistrează – și cât timp persistă) găsiți aici: Google Analytics Cookie Usage on Websites (în limba engleză).

Actele normative care reglementează activitățile și obligațiile de care suntem ținuți a le respecta în calitate de prestator de servicii de cazare sunt următoarele:

 • HG nr. 237/2001 pentru aprobarea normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice, rep.;
 • O.G. nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism din România;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
 • Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 • O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, resedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea nr. 290/2005, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, resedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români;
 • H.G. nr. 839/2006, privind forma și conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reședinţei si ale cărţii de imobil;
 • orice alte acte normative în vigoare cu incidență în domeniul de activitate al societății.

În unitatea noastră, sunteți obligat să furnizaţi datele personale solicitate la momentul rezervării / cazării,  solicitării rezervării unui eveniment  sau a facturării serviciilor, datele fiind necesare îndeplinirii unuia sau mai multor scopuri dintre cele menţionate anterior. Refuzul comunicării datelor determină pentru dumneavoastră imposibilitatea rezervării cazării / a efectuării formalităților de cazare și a plății serviciilor turistice, imposibilitatea de a beneficia de serviciile noastre.

Vă informăm că, în vederea îndeplinirii scopurilor anterior menționate, colectăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume și prenume, CNP (pentru facturare), domiciliul, serie și număr CI/ pașaport, cetățenia, data nașterii, locul nașterii, sexul, date despre membri familiei – vârsta (în cazul minorilor pentru stabilirea tarifului de cazare), numărul de telefon, adresa de email, date bancare (în cazul plății cu cardul bancar, în cazul utilizării platformelor de rezervări online, alte agenții de turism cu care sunt încheiate contracte, sau alți terți), locul de muncă (în cazul plății cu vouchere de vacanță sau tichete de masă), imaginea (în spațiile unde sunt amplasate camere de supraveghere video, indicate prin semne la vedere), preferințe/obișnuințe (de ex.: tip cameră, preferințe pentru rezervarea cazării/pentru servirea mesei), scopul călătoriei, data sosirii /data plecării, semnătura.

Datele colectate sunt destinate prelucrării de către operatorul de date și împuterniciții acestuia (furnizor program contabilitate/facturare, mentenanța IT, găzduire site, etc), fiind transmise numai în scopul executării obligațiilor legale ale acestora către autoritățile statului îndreptățite prin lege, respectiv A.N.A.F., M.A.I., Ministerul Turismului, I.N.S. sau alte autorități competente de control, dacă este cazul.

Cât timp păstrăm datele

Datele cu caracter personal sunt colectate pe tot parcursul relației contractuale de prestare a serviciilor de cazare , cât și după finalizarea acesteia, până la expirarea termenelor legale de arhivare, respectiv numai pe durata necesară respectării obligațiilor legale ale unității sau împuterniciților acesteia.

Comentariile lăsate pe canalele noastre de comunicare, precum și meta-datele atașate sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Ce drepturi aveți asupra datelor personale

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la dreptul la portabilitatea datelor, în condițiile prevăzute de Regulament.

Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă prin:

– poștă la sediul SC Norris PS SRL, Str Popa Savu nr 3, ap 2, sector 1 , Bucuresti

De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa prin email la calinnoru@gmail.com,  sau prin telefon la +40722291234, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 09:00 – 17:00, iar dacă sunteți de părere că vi s-a încălcat vreun drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNCREDERE,

 

Dominic Boutique